Sáng ngày 23.3.2017 Liên đội trường tiểu học Thái Yên tổ chức hoạt động " Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn"
         Thực hiện các VB Hướng dẫn  của Hội đồng Đội Trung ương về việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe – Tiến bước lên Đoàn” , công văn số 02 – CV/LN ngày 27 tháng 2 năm 2017 của Hội đồng Đội-PGD Huyện ĐT về việc hướng dẫn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm 2017. Hôm nay nhà trường, liên đội trường TH Thái Yên tổ chức ngày hội nhằm mục đích:

       Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 86 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu niên Nhà trường.

      Tạo sân chơi lành mạnh để các em  được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở Liên Đội nhà trường. 
       Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" :
                       Múa " Tiến lên đoàn viên"

                      Chưa thật đều nhưng cũng đã cố gắng...

                   Thiếu nhi "Vui khỏe"....
              Mặc dù hoạt động chỉ diễn ra khoảng 30 phút thôi nhưng cũng đã có tác dụng giáo dục  lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...
                               

Nguồn tin: Nội bộ Nhà Trường: