Hưởng ứng ngày hội sách của trường TH Thái Yên. Lớp 5A tham gia ngày hội rất sôi nổi tích cực .
Nội dung đang được cập nhật