Hưởng ứng ngày hội đọc sách, Học sinh lớp 4D đã hoàn thành các phần thi hùng biện theo chủ đề, văn nghệ và trưng bày sách. Với sự đồng hành nhiệt tình của phụ huynh nên lớp đã đạt kết quả tốt trong hội thi.Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của lớp.
Nội dung đang được cập nhật