Phải nói rằng việc thay đổi từ hình thức mỗi giáo viên phải kể một câu chuyện sang hình thức dạy một tiết Hoạt động tập thể là một quyết định cực kỳ sáng suốt của lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Đức Thọ.
Nội dung đang được cập nhật