Ngày 5 tháng 4 năm 2017 vừa qua, Trường Tiểu học Thái Yên đã tổ chức cho giáo viên học tập chuyên đề : Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc đăng tải nội dung bài viết cá nhân lên trang Web.
Nội dung đang được cập nhật