Tập thể GV Trường Tiểu học Thái Yên chia tay cô Thanh về nghỉ hưu theo chế độ.
Nội dung đang được cập nhật