Danh sách học sinh dự thi IOE cấp quốc gia năm học 2016-2017

Thứ tư - 05/04/2017 08:57
Lần thứ 2, Hoàng Hải và Thu Trang lại được tham dự cuộc thi IOE vòng thi cấp quốc gia...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA
KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2016-2017
(kèm theo Công văn số 290/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 3  năm 2017 của Sở GD&ĐT)
KHỐI 5
STT ID Họ và tên Điểm Trường Huyện/thị xã/
thành phố
1 1247476147 Hồ Anh Thư  1940 Trường Tiểu học Sơn Ninh Huyện Hương Sơn
2 1224702006 Trần Tiến Bảo Nam  1930 Trường Tiểu học Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh
3 1247405177 Lê Thị Khánh Linh  1930 Trường Tiểu học Nam Hà Thành phố Hà Tĩnh
4 1248416276 Nguyễn Thị Hương Linh  1920 Trường Tiểu học Ngô Đức Kế Huyện Can Lộc
5 1227373756 Nguyễn Hữu Thanh Quang  1920 Trường Tiểu học Thạch Sơn Huyện Thạch Hà
6 1244190957 Trần Quỳnh Anh  1920 Trường Tiểu học Nam Hà Thành phố Hà Tĩnh
7 1251921548 Nguyễn Minh Phương  1920 Trường Tiểu học Nam Hà Thành phố Hà Tĩnh
8 1246898041 Nguyễn Khánh Linh  1910 Trường Tiểu học Bắc Nghèn Huyện Can Lộc
9 1248715583 Trần Đức Anh  1910 Trường Tiểu học Hà Huy Tập Thành phố Hà Tĩnh
10 1247176725 Nguyễn Viết Hoàng Hải  1910 Trường Tiểu học Thái Yên Huyện Đức Thọ
11 1231002104 Trần Bảo Minh  1910 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh
12 1252125699 Lê Đình Trường Sơn  1910 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh
13 1248574649 Trần Quốc Huy  1900 Trường Tiểu học Thạch Tân Huyện Thạch Hà
14 1247042180 Trần Hồng Ngát  1900 Trường Tiểu học Đức Đồng Huyện Đức Thọ
15 1224094511 Hoàng Trần Thục Linh  1890 Trường Tiểu học Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh
16 1247142106 Kiều Xuân Nguyên  1890 Trường Tiểu học Nam Hà Thành phố Hà Tĩnh
17 1251384852 Nguyễn Đức Anh  1890 Trường Tiểu học Bắc Nghèn Huyện Can Lộc
18 1247032697 Nguyễn Huy Hoàng  1890 Trường Tiểu học Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
19 1247123140 Phạm Quốc Anh  1880 Trường Tiểu học Trường Sơn Huyện Đức Thọ
20 1248175658 Nguyễn Nam Khánh  1880 Trường Tiểu học Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
21 1247254156 Nguyễn Thị Hồng Yên  1870 Trường Tiểu học Thạch Sơn Huyện Thạch Hà
22 1247692780 Đinh Trần Diệu Anh  1870 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh
23 1243618497 Trần Tiểu Quyên 1870 Trường Tiểu học Ngô Đức Kế Huyện Can Lộc
24 1228241330 Trần Nguyễn Như Quỳnh  1860 Trường Tiểu học Đại Nài Thành phố Hà Tĩnh
25 1244567987 Phạm Hồng Phúc  1860 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Hà Tĩnh
26 1248944254 Trần Tuệ Khang  1860 Trường Tiểu học Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
27 1250448232 Trần Quỳnh Trang  1860 Trường Tiểu học Sơn Tân Huyện Hương Sơn
28 1249228698 Hoàng Hải Dương  1860 Trường Tiểu học  Thị trấn Thạch Hà Huyện Thạch Hà
29 1247178350 Lê Thị Mỹ Duyên  1860 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh
30 1248691637 Hồ Bá Đức Thiên  1860 Trường Tiểu học Đức Lĩnh Huyện Vũ Quang
31 1246233926 Nguyễn Thị Trúc Ngân  1860 Trường Tiểu học Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh
32 1250957020 Lê Như Diệu Linh  1860 Tiểu học Trường Sơn Huyện Đức Thọ
33 1248296623 Nguyễn Tú Quỳnh Anh  1860 Trường Tiểu học Xuân Giang Huyện Nghi Xuân
34 1246277826 Lê Trần Minh Quân  1860 Trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà Huyện Thạch Hà
35 1247358224 Trần Nguyên Hãn  1860 Trường Tiểu học Đức Lạng Huyện Đức Thọ
36 1223197159 Thái Thục Như  1850 Trường Tiểu học  thị trấn Vũ Quang Huyện Vũ Quang
37 1246660984 Phạm Thu Trang  1840 Trường Tiểu học Thái Yên Huyện Đức Thọ
38 1248390559 Nguyễn Thị Mai Phương  1840 Trường Tiểu học Hà Huy Tập Thành phố Hà Tĩnh
39 1223740061 Phan Quốc Anh Khoa  1840 Trường Tiểu học Ngô Đức Kế Huyện Can Lộc
40 1221403268 Nguyễn Xuân Thịnh  1840 Trường Tiểu học Nam Hà Thành phố Hà Tĩnh
41 1250867193 Phan Tuấn Minh  1840 Trường Tiểu học  Thị trấn Hương Khê Huyện Hương Khê
42 1232711451 Nguyễn Khôi Nguyên  1840 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh
43 1228076170 Đậu Việt Hà  1840 Trường Tiểu học Hà Huy Tập Thành phố Hà Tĩnh
44 1243082857 Nguyễn Thị Đan Lê  1840 Trường Tiểu học  Thị trấn Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân
45 1248886342 Thái Thanh Bình  1840 Trường Tiểu học Nam Hà Thành phố Hà Tĩnh
46 1247206996 Trần Văn Trung Quân  1840 Trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà Huyện Thạch Hà
47 1247893871 Lê Tâm Thư  1840 Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn Huyện Can Lộc
48 1247368683 Nguyễn Xuân Hùng  1840 Trường Tiểu học  Thị trấn Thạch Hà Huyện Thạch Hà
49 1250742932 Đào Thị Thanh Thuận  1840 Trường Tiểu học Sơn Bằng Huyện Hương Sơn
50 1226289152 Võ Trần Bảo Quyên  1830 Trường Tiểu học Trạch Trung Thành phố Hà Tĩnh
51 1251050185 Phan Thị Khánh Chi  1830 Trường Tiểu học Thạch Đài Huyện Thạch Hà
52 1248016079 Hà Đình Tây  1830 Trường Tiểu học Thạch Kim Huyện Lộc Hà
53 1250323860 Nguyễn Vũ Linh Chi  1820 Trường Tiểu học Đại Nài Thành phố Hà Tĩnh
54 1249685685 Bùi Văn Long  1820 Trường Tiểu học Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh
55 1227998659 Ngô Đức Anh Thái  1820 Trường Tiểu học Ngô Đức Kế Huyện Can Lộc
56 1247022127 Nguyễn Phan Vĩ  1820 Trường Tiểu học  Thị trấn Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân
57 1247405576 Trần Vũ Quỳnh Anh  1820 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh
58 1247329906 Lê Khánh Duy  1820 Trường Tiểu học Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh
59 1247895404 Võ Thị Hương Giang  1820 Trường Tiểu học Nam Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
60 1243827248 Uông Gia Bảo  1820 Trường Tiểu học Xuân An Huyện Nghi Xuân
61 1248183869 Nguyễn Phúc Lương  1820 Trường Tiểu học Kỳ Phương Thị xã Kỳ Anh
62 1225520998 Lê Huyền Anh  1820 Trường Tiểu học Nam Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
63 1252084870 Tống Thị Quỳnh Anh  1810 Trường Tiểu học Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh
64 1252098855 Phan Hà Đăng  1810 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Hà Tĩnh
65 1249141706 Trần Thị Thảo Quyên  1810 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Hà Tĩnh
66 1227562873 Nguyễn Quỳnh Trâm  1810 Trường Tiểu học Thị trấn Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân
67 1248340771 Hồ Sĩ Sơn  1810 Trường Tiểu học Xuân Hồng Huyện Nghi Xuân
68 1208156193 ha quynh anh  1800 Trường Tiểu học Vượng Lộc Huyện Can Lộc
69 1250546955 Hồ Bảo Trâm  1800 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Hà Tĩnh
70 1251038179 Nguyễn Yến Đan  1800 Trường Tiểu học Thị trấn Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân
71 1253468308 Lê Minh Huyền  1800 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh
72 1223109991 Bùi Hồ Nhật Quang  1800 Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
73 1247720342 Nguyễn Khánh Chi  1800 Trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà Huyện Thạch Hà
74 1247892762 Hoàng Ngọc Hà  1800 Trường Tiểu học Xuân Đan Huyện Nghi Xuân
75 1247262959 Nguyễn Tùng Chi  1800 Trường Tiểu học Đức Thịnh Huyện Đức Thọ
76 1249656304 Trần Đình Phúc  1800 Trường Tiểu học Thạch Châu Huyện Lộc Hà
 
KHỐI 9
STT ID Họ và tên Điểm Trường Huyện/thị xã/
thành phố
1 1221557484 Phan Thành Tín  1930 Trường THCS Nam Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
2 1251381695 Nguyễn Cao Nhật Minh  1860 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
3 66838244 Nguyễn Duy Tuấn  1810 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
4 1248688949 Ngô Thị Ngọc Mai  1780 Trường THCS Xuân Diệu Huyện Can Lộc
5 1252205371 Nguyễn Thị Minh Tâm  1770 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
6 1246990400 Đinh Tiến Đạt  1770 Trường THCS Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
7 1250877292 Trần Bạch Khánh Chi  1770 Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
8 1221521815 Nguyễn Thị Hồng Anh  1760 Trường THCS Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
9 1249939312 Lê Thị Tuyết Nhi  1760 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
10 1250198391 Hoàng Thị Khánh Huyền  1760 Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
11 1248612864 Trần Thị Minh Hằng  1750 Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
12 1251275995 Đậu Thị Hà Ngân  1750 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
13 1230074198 Nguyễn Tuấn Dũng  1750 Trường THCS Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
14 1250629782 Nguyễn Hà Vi  1740 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
15 1251007190 Phạm Quỳnh Giang  1740 Trường THCS Lê Bình Thành phố Hà Tĩnh
16 1251458951 Trần Nguyễn Bảo Phương  1740 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
17 1247228216 Nguyễn Thị Huyền Trang  1740 Trường THCS Phan Huy Chú Huyện Thạch Hà
18 1248278605 Nguyễn Võ Khánh Huyền  1730 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
19 1251373627 Phan Lê Vân Nhi  1730 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
20 1250230749 Nguyễn Thị Phương Thảo  1720 Trường THCS Phan Huy Chú Huyện Thạch Hà
21 1247147627 Đặng Như Mai  1720 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
22 1243634392 Trần Đặng Kim Nguyên  1720 Trường THCS Chu Văn An Huyện Hương Khê
23 1247801674 Lê Na  1710 Trường THCS Nam Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
24 1249387501 Hồ Thị Thu Huyền 1700 Trường THCS Thành Vịnh Huyện Cẩm Xuyên
25 1250215488 Trần Thị Như Quỳnh  1700 Trường THCS Phan Huy Chú Huyện Thạch Hà
26 1247414122 Nguyễn Thị Minh Phương  1690 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
27 1250271719 Nguyễn Nhật Linh  1690 Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
28 1224766531 Thân Thị Thục Anh  1680 Trường THCS Phan Huy Chú Huyện Thạch Hà
29 1247182886 Trần Khánh Huyền  1670 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
30 1247323365 Lê Phan Quỳnh Trang  1660 Trường THCS Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
31 1249515178 Nguyễn Phương Linh  1660 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
32 1247960768 Vũ Hương Lý  1660 Trường THCS Chu Văn An Huyện Hương Khê
33 1251909062 Nguyễn Bá Minh Quân  1660 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
34 1248130764 Vũ Trần Minh Quân  1660 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
35 1247378692 Hoàng Thị Phương Thủy  1660 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
36 1223082490 Lê Thị An Chinh  1660 Trường THCS Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
37 1224617396 Đinh Long Nhật  1650 Trường THCS Chu Văn An Huyện Hương Khê
38 1250610971 Tôn Thị Diệu Hà  1640 Trường THCS Nguyễn Du Thành phố Hà Tĩnh
39 1247374457 Nguyễn Khánh Ly  1640 Trường THCS Mỹ Châu Huyện Lộc Hà
40 1250617436 Nguyễn Văn Quyền  1640 Trường THCS Hồ Tùng Mậu Huyện Hương Sơn
41 1247050463 Hồ Châu Uyển Nhi  1640 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
42 1248948335 Trần Minh Thùy  1630 Trường THCS Chu Văn An Huyện Hương Khê
43 1251658146 Nguyễn Ngọc Diệp  1630 Trường THCS Tân Lâm Huyện Thạch Hà
44 1247981678 Võ Thị Ngọc Quỳnh  1630 THCS Đan Trường Hội Huyện Nghi Xuân
45 1247128289 Nguyễn Hoàng Vân  1630 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
46 104510774 Trần Cẩm Tú  1630 Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
47 1243100424 Trần Hồng Đức  1620 Trường THCS Nguyễn Du Thành phố Hà Tĩnh
48 1247041625 Võ Thị Quỳnh Diệp  1620 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
49 1247217426 Phạm Chu Minh  1620 Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện Huyện Hương Sơn
50 1252696696 Hoàng Hà Anh  1620 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
51 1248363330 Nguyễn Đình Hoàng Quân  1610 Trường THCS Đại Nài Thành phố Hà Tĩnh
52 1246928369 Phạm Thị Mai Phương  1610 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
53 1250270446 Nguyễn Thị Việt Phương  1600 Trường THCS Lê Bình Thành phố Hà Tĩnh
54 1248307974 Nguyễn Thị Thảo Hằng  1600 Trường THCS Lê Bình Thành phố Hà Tĩnh
55 1247674292 Thân Trần Bảo Ngọc  1600 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
56 1247191773 Nguyễn Phan Mai Chi  1600 Trường THCS Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
57 1249848707 Lê Nguyễn Nam Hải  1600 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
58 1250590989 Trương Nguyễn Thảo Đan  1590 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
59 1250867709 Nguyễn Trọng Luân  1590 Trường THCS Đại Nài Thành phố Hà Tĩnh
60 1247785781 Trần Châu Ánh Ngọc  1580 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
61 1247888880 Nguyễn Lê Hữu Hoàng  1580 Trường THCS Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
62 1249399326 Hồ Hoàng Anh  1570 Trường THCS Nam Hà Thành phố Hà Tĩnh
63 1248304096 Lê Thị Hiền Linh  1570 Trường THCS Nguyễn Thiếp Huyện Thạch Hà
64 1248478050 Đào Xuân Quang Minh  1570 Trường THCS Nam Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
65 1250647899 Đường Minh Phương  1570 Trường THCS Nam Hồng Thị xã Hồng Lĩnh
66 1250577835 Trần Thị Nguyệt  1570 Trường THCS Tân Lâm Huyện Thạch Hà
67 1249830538 Nguyễn Hồng Thảo Đan  1570 Trường THCS Phan Huy Chú Huyện Thạch Hà
68 1248635299 Đặng Thị Ngọc Ánh  1570 Trường THCS Hồng Tân Huyện Lộc Hà
69 1249745047 Đoàn Lê Thu Uyên  1570 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
70 1247954975 Nguyễn Thái Thông  1570 Trường THCS Hồ Tùng Mậu Huyện Hương Sơn
71 1252719184 Nguyễn Bành Đức  1570 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
72 1252732265 Trịnh Thị Bảo Ngọc  1560 Trường THCS Kỳ Phương Huyện Kỳ Anh
73 1211157804 Thân Văn Hoài Nam  1560 Trường THCS Xuân Diệu Huyện Can Lộc
74 1247476604 Trần Thị Châu Anh  1560 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
75 1252222083 Nguyễn Trần Quỳnh Vy  1560 Trường THCS Lê Văn Thiêm Thành phố Hà Tĩnh
76 1252663412 Nguyễn Thị Lam Trà  1560 Trường THCS Phan Huy Chú Huyện Thạch Hà
77 1250901171 Lê Quốc Toại  1550 Trường THCS Hồ Tùng Mậu Huyện Hương Sơn
78 1248327233 Trần Đức Hiếu  1550 Trường THCS Lê Bình Thành phố Hà Tĩnh
79 1247517983 Lê Khánh Quỳnh  1550 Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Nghi Xuân
 
KHỐI 11
STT ID Họ và tên Điểm Trường Huyện/thị xã/
thành phố
1 1253471692 Phan Thị Minh Phương  1910 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
2 74301186 Phan Văn Đức Nhật  1900 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
3 1247247199 Dương Trí Nhất  1860 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
4 68545018 Hà Việt Dũng  1850 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
5 1248018430 Trần Đình Khiêm  1840 THPT Hương Khê Huyện Hương Khê
6 1242216451 Nguyễn Thị Khánh Huyền  1820 THPT Trần Phú Huyện Đức Thọ
7 86956063 Trương Quốc Huy  1820 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
8 1232393378 Trần Phương Linh  1810 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
9 1247185259 Đỗ Phương Thảo  1810 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
10 1253439834 Nguyễn Thị Thanh Hương  1800 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
11 1249356257 Nguyễn Đoàn Thùy Linh  1790 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
12 1245274907 Trịnh Anh Quân  1770 THPT Hương Khê Huyện Hương Khê
13 1249298083 Nguyễn Phương Bảo  1770 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
14 1245602317 Phan Hiền Lương  1770 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
15 1252977446 Nguyễn Triều Cường  1770 THPT Vũ Quang Huyện Vũ Quang
16 104034030 Nguyễn Thu Thủy 1750 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
17 1247371593 Nguyễn Bá Lê Hưng  1750 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
18 1247017131 Kiều Anh Phương  1750 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
19 1250861952 Hoàng Thị Cẩm Tú  1750 THPT Lý Tự Trọng Huyện Thạch Hà
20 1253343383 Đặng Quang Trường  1750 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
21 1251913149 Võ Ngọc Hà  1740 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
22 1249584836 Nguyễn Thị Quỳnh Trang  1740 THPT Phan Đình Phùng Thành phố Hà Tĩnh
23 1247566622 Ngô Thị Quyên  1730 THPT Cẩm Bình Huyện Cẩm Xuyên
24 1252002904 Phan Thị Hà Trang  1730 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
25 1251876248 Nguyễn Diệu Linh  1730 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
26 1253421060 Trần Khánh Lâm  1710 THPT Nghèn Huyện Can Lộc
27 1253113240 Lê Thị Hà Giang  1710 THPT Mai Thúc Loan Thành phố Hà Tĩnh
28 1249535992 Hoàng Thị Oanh  1710 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
29 1210856410 Lê Trung Hiếu  1690 THPT Chuyên Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh
30 1242989960 Phạm Thị Thanh Nhàn  1670 THPT Lý Tự Trọng Huyện Thạch Hà
31 1247423204 Trần Quốc Việt  1660 THPT Minh Khai Huyện Đức Thọ
32 1249515467 Phan Nguyễn Ngọc Anh  1660 THPT Phan Đình Phùng Thành phố Hà Tĩnh
33 1252678929 Phan Thanh Bình  1660 THPT Nghèn Huyện Can Lộc
34 1249080038 Phan Thị Phượng  1650 THPT Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân
35 1250209108 Nguyễn Thanh Trà  1650 THPT Minh Khai Huyện Đức Thọ
36 105768989 Phạm Thành Đạt  1650 THPT Hồng Lĩnh Thị xã Hồng Lĩnh
37 1248642485 Lê Thị Phương Vy  1650 THPT Mai Thúc Loan Huyện Lộc Hà
38 1249944607 Lê Trần Quỳnh Trang  1650 THPT Nguyễn Du Huyện Nghi Xuân
39 1248599507 Bùi Trần Hà Tiên  1640 THPT Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
40 1250344357 Trần Uyển Nhi  1580 THPT Đồng Lộc Huyện Can Lộc
41 1252265520 Đỗ Ngọc Huyền  1580 THPT Hà Huy Tập Huyện Cẩm Xuyên
 
Danh sách này gồm có:
Khối 5: 76 em
Khối 9: 79 em
Khối 11: 41 em.

Nguồn tin: Nội bộ Nhà Trường

 Từ khóa: tham dự

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ALBUMS ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay525
  • Tháng hiện tại7,556
  • Tổng lượt truy cập173,821
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây